2018

EU fortsatt stark faktor i svensk utrikespolitik

2018-02-19

Den svenska regeringens utrikesdeklaration presenterades i förra veckan. Margot Wallström som förde fram presentationen uttalade just vikten av EU samarbetet för bland annat den svenska säkerhetspolitiken.

"Demokratin, mänskliga rättighete och rättsstatens principer motarbetas i världen. Det betyder att människor får mindre inflytande över sina samhällen, och mindre utrymme att forma sina liv. Tryggheten i världen minskar.

Sveriges utrikes och säkerhetspolitik bygger på sammanhållning i EU och ökat samarbete på bred front... Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vi ska därför kunna ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt.

Vår säkerhet är beroende  av att den europeiska säkerhetsordningen respekteras och vi ska verka genom EU samt i OSSE och i Europarådet för att upprätthålla den."

Det var några av de uttalanden som gjordes i deklarationen. Sammanfattningsvis kan sägas att EU pekas ut som en stark aktör på den utrikespolitiska agendan " EU är vår viktigaste utrikespolitiska arena."

Man beklagar att Storbrittanien drar sig ut ur EU-samarbetet men önskar att det trots allt ska sluta i att relationernas fortsätter vara vänliga. Likaså blir det påtagligt att den svenska ställningen vad gäller länderna på västra balkan är att reformer måste fortsättas att arbetas med och att ett enhetligt EU är nödvändigt för att möta framtida utmaningar. Likaså anses att möjligheten till EU-medlemskap för Turkiet inte bör stängas men att krav måste ställas.

Den utrikespolitiska deklarationen kan läsas i sin helhet i länken nedan: