Fartyget Dolly bortskänkes

Dollyette Alias Dolly är ett fartyg som används av enheten Ung fritid i Södertälje kommun. Idag används fartyget för badresor, sjörövaräventyr, lägeresor med övernattning, fisketurer m.m.

Historia
Dollyette byggdes 1925 och gick först i fiskesjöfart. På 60-talet användes hon som dykplattform vid byggandet av Ölandsbron. Därefter hade hon lite olika uppdrag och ägdes av olika privatpersoner och näringsidkare. 2006 köptes Dollyette för hundra kronor av Kultur- och fritidskontoret. Det var en symbolisk summa då det fanns ett gåvo-
brev från tidigare ägare med inriktningen att "Dolly" skulle vara en verksamhet som alltid ska innebära att ungdomar är delaktiga. Så är det idag.

Dolly idag
Den senaste besiktningen visar att fartyget har stora renoveringsbehov för att det ska kunna användas inom verksamheten Ung fritid. Ett beslut har därför fattats om att skänka bort fartyget.

Om du vill bli ägare till detta charmiga fartyg är du välkommen att kontakta Adel Eliasi, chef för enheten Ung fritid, senaste 10 december 2018.
Den som vill äga fartyget ska kunna visa upp innehav av en kajplats att förtöja båten vid.

Kontaktuppgifter:
Adel.eliasi@sodertalje.se
08-52306463