Fastighetsägare har stort ansvar

På vintern är det extra viktigt att du som är fastighetsägare ser till att gångbanan vid din fastighet är framkomlig och halkfri.

Snö på den egna tomten ska du lägga upp på din tomt. Du får aldrig skotta ut den i gatan.

Det är även fastighetsägarens ansvar att forsla bort snö och is som hamnat på den egna fastigheten. Det gäller exempelvis snö och is från infarter, parkeringar, gångbanor och tak. Du får heller inte glömma att se till att ditt sopkärl lätt kan tömmas.

Det och mycket mer är du som fastighetsägare ansvarig för. Läs mer om ditt ansvar under Fastighetsägarens ansvar.