Fler väljer att stanna längre - socialtjänsten barn och ungdoms satsning ger resultat

Ett genomtänkt introduktionsprogram, fler administrativa stödfunktioner och ett gediget studentbesöksprogram – det är några av de satsningar som genomförts som lett till en mer stabil personalsituation inom socialtjänsten barn och ungdom.

- Vi har nu en situation där vi knappt har några tjänster ute och inga konsulter inne, säger Annika Rådström, resultatområdeschef för barn och ungdom på social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun. Dessutom har vi på de senaste annonserna haft fler sökande med rätt kompetens än tidigare. Vi ser med tillförsikt på framtiden, det är förstås oerhört glädjande.

Situationen för socialtjänsten i Sverige har varit tuff under en längre period men under 2015 och 2016 blev situationen alarmerande – en pressad arbetssituation ledde till en omfattande personalomsättning. I Södertälje kommun var det en turbulent period.

- Det blev en ohållbar situation där vi var tvungna att ta in konsulter för att klara av personalförsörjningen, säger Annika. Eftersom vi hade svårt att rekrytera socialsekreterare med rätt kompetens, anställde vi också flera personer med annan erfarenhet och profession för att klara arbetsuppgifterna.

- Det var inte bara kostsamt, det är inte hållbart i längden. Vi behöver medarbetare med relevant examen som stannar under en längre tid. Först då kan vi bygga upp erfarenhet, skapa stabila arbetsgrupper och utveckla organisationen men framförallt - möta våra klienters behov av kontinuitet och stabilitet.

Långsiktigt arbete för att trygga kompetensförsörjningen

För att försöka vända trenden startade barn och ungdom ett internt strategiarbete. Tillsammans med HR inom kommunen och representanter från alla delar inom området benades det ut vad de behövde göra, hur de skulle göra det och satte sedan igång att arbeta enligt planen.

- Vårt arbete koncentrerades till att skapa rätt förutsättningar för våra socialarbetare att kunna göra sitt arbete, säger Stina Hermansson, verksamhetsutvecklar inom barn och ungdom. Vi la mycket tid på att kartlägga hur arbetsmiljön såg ut för att utifrån den lägesbilden börja arbete mot en bättre situation.

Förutom att barn och ungdom har arbetet fram ett genomtänkt introduktionsprogram för nyanaställda har enheten även satsat på att ta in administrativa stödfunktioner vilket innebär att socialsekreterarna får ägna sig mer åt socialt arbete än att fokusera på pappersarbete.

- Det administrativa stödet betyder mycket för socialsekreterarna, berättar Stina. Inte bara frigör det tid som istället kan riktas till familjerna och deras behov, utan vi får också större möjlighet att vidareutveckla och driva vår verksamhet framåt tillsammans.

Dessutom har det genomförts en satsning på cheferna och deras möjlighet att leda verksamheten. Bland annat har storleken på arbetsgrupperna minskat, fler gruppledare införts i syfte att dels avlasta enhetscheferna och dels fungera som ett stöd för handläggarna och förutsättningarna för att bedriva ett nära ledarskap har ökat.

- Alla de här delarna är punkter i handlingsplanen som vi har arbetat efter. Och det har givit effekt, en vändning har skett och fler med rätt behörighet söker sig till oss nu än tidigare och fler stannar kvar.

Bjuder in studenter till en heldag – och startar trainee-program

Utöver interna utmaningar har socialtjänsten barn och ungdom även en utmaning i att hantera den ofta negativa bilden som bland annat media målar upp. Det finns också förutfattade meningar kring hur det är att arbeta inom kommun.

- För att bryta igenom de här "sanningarna" skapade vi ett studentbesöksprogram för barn och ungdom, säger Camilla Östergren, gruppledare och initiativtagare till programmet. Det ger oss en möjlighet att ge potentiella medarbetare en inblick i vår verksamhet och med våra ord berätta om hur det är att arbeta här och om hur vi arbetar för att barn och unga ska må bra och ha en trygg uppväxt. Vårt mål med satsningen är att vi ska kunna attrahera fler medarbetare till oss.

- Generellt sett upplever jag att det finns en myt om att "kommunala verksamheter är mossiga". Jag och mina kollegor håller inte med. Här är det högt tempo, kunniga och grymma kollegor och en bra chefsstruktur för att nämna några fördelar. Det finns en enorm växtpotential här! Vi funderade en del kring det här, hur vi kunde bidra till att punktera den myten, och startar nu ett internt trainee-program inom barn och ungdom. Den första kullen studenter som har möjlighet att söka plats på programmet har i veckan startat sin verksamhetsförlagda utbildning. Det tror vi mycket på!