Fokus på Ronna i ett internationellt samarbetsprojekt

Representanter från sex länder kommer till Södertälje den 9 och 10 december för att delta i ett samarbetsprojekt vars syfte är att utveckla en effektiv och hållbar metod för stadsdelsförnyelse. Målet är att genom stadsbyggnad koppla samman och förbättra den fysiska miljön och samtidigt stärka sociala aspekter i stadsdelen Ronna.

URBACT II är ett EU-projekt som består av ett nätverk mellan europeiska städer som tillsammans ska utveckla en modell för integrerad stadsutveckling för utsatta områden. EU-projektet bedrivs lokalt och på nätverksträffar med de övriga deltagarna i Europa och denna gång kommer representanterna till Södertälje. På agendan står frågan om hur den offentliga sektorn kan samverka med den privata sektorn för att utveckla regioner, städer och stadsdelar.

Under de två dagarna kommer gruppen att diskutera och berätta om sina erfarenheter och det kommer även att anordnas en studieresa till bland annat Ronna och Hovsjö. Även kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (S) kommer att delta genom att berätta om situationen i Södertälje.

Representanter från media är välkomna.

Tid: torsdagen den 9 december kl 13.45

Plats: Poliskontoret i Ronna, Rösvägen 5

Mer information finns på www.sodertalje.se/urbact och på www.urbact.eu

Mer information:

Anders Bäcklander, biträdande samhällsbyggnadsdirektör, 08-523 010 89, anders.backlander@sodertalje.se

Eva Bjurholm, utredare, 08-523 029 47, eva.bjurholm@sodertalje.se