Förbättrade skolresultat för Södertäljes elever för åttonde året i rad

Idag har resultaten kommit för årets betyg i årskurs nio. I Södertäljes kommunala skolor ökar meritvärdet med fyra poäng, och dessutom ökar elevernas behörighet till gymnasiet för både flickor och pojkar. Årets meritvärden för grundskolan är en del i de senaste åtta årens positiva trend.– Det här är en fantastisk prestation av lärare och elever, säger Elof Hansjons, ordförande i utbildningsnämnden (S). Det här är de bästa meritvärdena hittills för Södertälje. Att undervisningen utvecklas och att fler elever blir behöriga till gymnasiet och får goda kunskaper med sig är viktigt för varje enskild elev men också för hela Södertälje kommun, inte minst för näringslivet som har stort intresse av framtida kompetensförsörjning.

– Den här framgången beror på vårt fokuserade och systematiska kvalitetsarbete som utgår från forskning, säger utbildningsdirektör Monica Sonde. Det här visar att vårt arbetssätt tydligt påverkar det som sker i klassrummet. Skolledare, lärare och inte minst våra elever har all anledning att känna sig stolta idag.


STATISTIK

Meritvärde

2018 221,8       flickor:237,5  pojkar:207,1

2017 217,9       flickor: 227,1 pojkar:208,2

Behörighet till nationellt program på gymnasiet

2018 85,9 % yrkesförberedande, flickor 89,3 % ­­­­– pojkar 82,8 %

2017 82,8 % yrkesförberedande, flickor 83,2 % – pojkar 79,6 %

Godkänt betyg i samtliga ämnen

2018 74 %, flickor 79 % – pojkar 69 %

2017 69 %, flickor 72 % – pojkar 66 %
 

Meritvärde är en sammanräkning av betyg för ansökan och antagning till gymnasieskolan, högskola/universitet eller annan eftergymnasial utbildning.

Mer information:

Elof Hansjons, ordförande i utbildningsnämnden (S), 08-523 025 78, elof.hansjons@sodertalje.se

Monica Sonde, utbildningsdirektör, Södertälje kommun, 08-523 019 99, monica.sonde@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje