Förbättrat resultat för Södertäljes företagsklimat

Idag har Svenskt näringsliv offentliggjort resultatet av en enkätundersökning som visar företagsklimatet för det lokala näringslivet i Södertälje. Resultatet visar att Södertälje får ett bättre betyg jämfört med föregående år.

Idag har Svenskt näringsliv offentliggjort resultatet av en enkätundersökning som visar företagsklimatet för det lokala näringslivet i Södertälje. Resultatet visar att Södertälje får ett bättre betyg jämfört med föregående år.

Svenskt näringslivs enkätundersökning har genomförts januari – april 2017 och har besvarats av 162 företagare i Södertälje. Frågorna i enkäten ställs utifrån hur företagen upplever företagsklimatet i den kommun där de är verksamma.

– Att förbättra företagsklimatet handlar om ett långsiktigt arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S). Företagsklimatet är ett prioriterat område på Södertälje kommun, där vi arbetar systematiskt och strukturerat tillsammans med näringslivet. Samtidigt kan vi konstatera att det väldigt bra för näringslivet i Södertälje med bra lönsamhet och många företagsstarter till exempel.

– Det är glädjande att vi ser en förbättring av resultatet, säger Aydin Aho, chef för näringsliv och projekt på Södertälje kommun. Mätningen ger oss ett bra underlag i vårt förbättringsarbete för företagsklimatet i kommunen. Vi arbetar väldigt hårt med att öka dialogen med näringslivet och årets resultat ger oss en förhoppning om att företagen upplever en förbättring.

2017 års sammanlagda resultat visar att företagen ger Södertälje Kommun ett snittbetyg på 3,0 (2,9 för 2016), snittet i Sverige är 3,3. Bland annat upplevs att kommunens service och attityd har blivit bättre.

– Min uppfattning är att vi har mycket goda förutsättningar att förbättra företagsklimatet, säger Aydin Aho. I år finns för första gången en konkret handlingsplan med nära 100 aktiviteter för att förbättra företagsklimatet. Dessa är resultatet av en dialog med näringslivet här i Södertälje.

Södertälje kommun har bjudit in näringslivet till dialog den 1 juni för att diskutera företagsklimatet i kommunen.

Mer information:

Aydin Aho, resultatenhetschef näringsliv och projekt, 08-523 047 55, aydin.aho@sodertalje.se

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S), 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje