Före sommaren kan alla få bredband i Södertälje och Nykvarn

Från och med sista april kan kommuninvånarna i Nykvarn få tillgång till bredband via telenätet. Södertäljes invånare får tillgång till samma tjänst från sista maj. Den 3 april invigs bredandsätet och från samma dag kan invånarna börja beställa bredband från de olika bredbandsleverantörerna.

– Det här innebär ett stort lyft för både företagare och privatpersoner. Många är trötta på att jobba via vanliga modem som går för långsamt. När utbyggnaden är klar räknar vi med att så gott som samtliga Södertäljebor har tillgång till bredband, säger Anders Lago, kommunalråd i Södertälje kommun.
På landsbygden och i de mindre tätorterna kommer satsningen på bredband ske via telenätet och ADSL-teknik. Parallell pågår utbyggnaden av ett stadsnät i centrala Södertälje och Järna som är helt fiberbaserat

Utbyggnaden kommer att ge flertalet invånare i Södertälje och Nykvarn tillgång till höga överföringshastigheter. Skanova-nät rustar nu befintliga telestationer, bygger radiolänkar och gräver på sina håll också ned fiber för att tekniken ska fungera. Hastigheten på överföringen kommer dock att variera beroende på hur långt man har till närmaste telestation. Som lägst blir överföringshastigheten 0,5 Mbit/s, vilket räcker bra för att surfa samt skicka och ta emot e-post, och som högst 24 Mbit/s. Det här betyder att man kan bo och verka var som helst i de båda kommunerna.
– Det betyder mycket för oss att bredband erbjuds, inte minst ur konkurrenssynpunkt när det gäller framtida boende. Det kan också attrahera företag att etablera sig här, säger kommunalrådet i Nykvarn, Dan Fagerlund.

För att få tillgång till tjänsten måste både företag och privatpersoner teckna avtal med en ADSL-leverantör. Skanova-nät ansvarar för infrastrukturen.


För ytterliggare information Skanova: Roland Forsberg, Account manager tel: 090-8715911, 070-5645501 Södertälje kommun: Christer Andén, planeringschef tel: 08-550 21305, 0708-516 907 Nykvarns kommun: Anna Sundquist, IT-chef tel: 08-552 487 03, 0709-760001