Förhandspröva om ditt barn kan ha rätt till skolskjuts

Ska du söka skolskjuts till ditt barn inför höstterminen? Nu kan du själv pröva om en elev i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan skulle kunna beviljas skolskjuts.

Prövningen visar om en elev skulle kunna få skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan hemmet och skolan, eller på grund av trafikförhållandena längs färdvägen. Den visar inte om eleven har behov av skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning eller om det finns andra särskilda skäl för skolskjuts. Förhandsprövningen är en förenklad variant av den prövning som kommunen gör. Därför är resultatet inte bindande för kommunen.

Pröva om ditt barn kan få skolskjuts här.

Ansökan om skolskjuts ska vara inne senast den 30 april. Mer information om skolskjuts hittar du här.