Förhandsprövning av skolskjuts

Elever  som går i förskoleklass, grundskolan eller i särskolan har i vissa fall rätt till skolskjuts. För att få en fingervisning om ditt barn har rätt till skolskjuts i Södertälje kommun kan du göra en förhandsprövning.

Prövningen visar om en elev har behov av skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan hemmet och skolan eller på grund av trafikförhållandena längs färdvägen.

Den visar inte om eleven har behov av skolskjuts eftersom hen har en funktionsnedsättning eller om det finns andra särskilda skäl för skolskjuts.

Förhandsprövningen är en förenklad variant av den prövning som kommunen gör. Den innebär inte att du skickar in en ansökan om skolskjuts till kommunen. Och om förhandsprövningen visar att ditt barn kan ha rätt att få skolskjuts innebär det inte att du med automatik beviljas skolskjuts om du skickar in en ansökan.

Observera att elever som har rätt till skolskjuts i första hand får ett SL-kort som de kan använda på bussar, pendeltåg och tunnelbana.

Länk till förhandsprövning

Kommunens information om skolskjuts