2018

Förintelsens minnesdag

2018-01-26

Idag vill vi särskilt uppmärksamma förintelsens minnesdag. Det är idag 73 år sedan förintelselägret Auschwitz - Birkenau befriades. Idag är en dag att minnas de som föll offer under förintelsen men också en dag att lyfta vikten av allas lika värde.

Anders Ygeman sa i sitt minnestal för dagen 2017,

"Resan mot det värsta brottet i mänsklighetens historia skedde inte över en natt. Det fanns ingen rödmarkerad gräns, ett startskott eller point of no return för när Tyskland blev ett skräckvälde. Hatet biter sig fast,sakta, i det lilla."                                                                    

 I Europa finns fortfarande krafter kvar som förnekar och förhärligar förintelsen. EU-kommissionens ordförande Jean Claude Junker uttalade 2017,

 "Vår plikt blir allt mer bjudande, eftersom de överlevande efter och ögonvittnena till Förintelsen med årens lopp blir allt färre, och överlåter åt yngre släktled ansvaret att föra vidare ett budskap som aldrig får förlora sin styrka. Vi kommer aldrig att sluta att säga “Vi minns!”

I EKOT, rapporterades nyligen att det i Österrike har  uppdagats  en sångbok i vilken Förintelsen hyllas. Texterna i sångboken är skapade av en nationalistisk studentförening för män. Den vice ordförande i  studentföreningen är dessutom en av toppkandidaterna för det högerpopulistiska frihetspartiet FPÖ. Den judiska föreningen i Wien har valt att inte ha någon kontakt med ministrarna i FPÖ och kommer således också att utesluta avktiviteter som arrangeras av partiet.

Jean Claude Junker och Ygemans ord är dessvärre en spegling av den verklighet som Europa nu befinner i.

Låt oss inte glömma och låt oss värna allas lika värde!