Förlikning klar mellan Södertälje kommun och Angela Bermudez-Svankvist

Södertälje kommun och Angela Bermudez-Svankvist har enats om en förlikning med anledning av att det tidigare ingångna avtalet om anställning som stadsdirektör hävts av kommunen.

Förlikningen innebär att Södertälje kommun betalar ut en ersättning motsvarande nio månadslöner, 891 000 kronor till Angela Bermudez-Svankvist.

- Detta är en bra lösning för båda parter och det är tillfredsställande att vi på detta sätt har kunnat gå varandra till mötes utan att inleda en rättslig process, säger Anders Lago kommunstyrelsens ordförande, (s).

Södertälje kommun tecknade i november 2005 ett avtal med Angela Bermudez-Svankvist om anställning som stadsdirektör. I december hävde kommunen avtalet. Skälet var den förtroendeklyfta som uppstått mellan Angela Bermudez-Svankvist och den övriga tjänstemannaledningen och som handlade om synen på ledarskap och organisation. Samtliga partier i kommunstyrelsen stod bakom beslutet om att häva avtalet, med hänvisning till grovt kontraktsbrott.

Kommunstyrelsens presidium kommer att fatta beslut om hur rekrytering av ny stadsdirektör ska gå till. Tills vidare är Mats Carlström tillförordnad stadsdirektör.

- Jag har stort förtroende för Mats Carlströms och kontorschefernas sätt att leda de kommunala verksamheterna, säger Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande (s).

För ytterligare information kontakta: Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande (s), tel 0708 - 51 84 61 Margaretha Sandberg, personaldirektör, tel 0708 – 51 81 06