Förskolan i Hovsjö bakom lyckad satsning i Syrien

Tillsammans har förskolan i Hovsjö, Svenska missionsrådet, Sida och Syrisk-ortodoxa kyrkan startat en förskola i Qamishli, Syrien. Tack vare förskolan får nu 79 barn en bra omsorg och deras föräldrar möjlighet att arbeta.

– Sida och Svenska missionsförbundet ville ha hjälp med att starta en förskola så att barnens föräldrar fick möjlighet att börja arbeta, berättar Marsella Qvicker.

Syftet med Marsellas resa var att i dialog med personalen skapa en trygg miljö för föräldrar och barn. Utbytet gav också personalen i Södertälje, större förståelse för barnen och deras föräldrar. Många av barnen här hemma har föräldrar som kommer från staden Qamishli.

Verksamheten på förskolan skiljde sig mycket från den svenska.
– Bland annat kunde barnen inte vistas ute eftersom det inte fanns någon gård att vara på. Maten var inte alltid så näringsrik och det jobbades inte så mycket med barnens utveckling. Idag är situationen en helt annan.
– Vi har fått enormt positiv respons på vårt arbete. Föräldrarna är imponerade av barnens utveckling, eller som en mamma uttryckte det: ”så min son blommar”, säger Marsella Qvicker och berättar att det är svårt att få barnomsorg i Syrien. Ofta kommer istället hemsamariter hem till familjen och passar barnen och sköter hemmet.

– Det ger ju inte alls samma stimulans för barnen. På vår förskola har barnen utvecklats jättemycket både språkligt och socialt tack vare utbildade pedagoger och att de får vistas i grupp, säger Marsella. Väl här hemma i Hovsjö fortsätter vi samarbetet med till exempel att översätta svenska barnböcker till arabiska och utveckla dialogen med hemmen med nyvunnen kunskap.

Mer information: Marsella Qvicker, rektor Hovsjö förskolor, tel. 08-550 260 56, 0708-51 79 12