Första spadtaget för 54 nya vård- och omsorgslägenheter i Södertälje

Idag sattes spaden i marken för kommunens nästa vård- och omsorgsboende i Björkmossen, Södertälje. De nya lägenheterna är ett led i äldreomsorgens strävan att äldre ska kunna bo kvar i sin hemkommun.

Idag sattes spaden i marken för kommunens nästa vård- och omsorgsboende i Björkmossen, Södertälje. De nya lägenheterna är ett led i äldreomsorgens strävan att äldre ska kunna bo kvar i sin hemkommun.

— Äntligen är spaden i marken för fler lägenheter, det är mycket positivt, säger Kerstin Pettersson, ordförande i äldreomsorgsnämnden i Södertälje kommun. Kommunen växer och vi ser ett ökat behov av boenden för äldre. Att kunna bo kvar i sin hemkommun kan kännas som en trygghet. Det här är även bra för den enskilde brukarens anhöriga, som får kortare väg att åka.

Lägenheterna är belägna i Björkmossen, i den norra delen av Södertälje.

— Det är också viktigt att vi får ett vård- och omsorgsboende i den här delen av kommunen, fortsätter Kerstin Petterson. Det finns goda kommunikationer i anslutning till boendet.

Äldreomsorgens mål är att äldre genom stödinsatser ska kunna fortsätta leva ett självständigt liv och känna välbefinnande så långt det är möjligt. I planeringen av det nya boendet i Björkmossen har personal från andra vård- och omsorgsboenden i kommunen varit delaktiga. De har utgått från brukarnas behov, både idag och i ett långsiktigt perspektiv.

De nya vård- och omsorgsplatserna består av 54 separata lägenheter med gemensamma utrymmen som allrum och matsal. De boende har tillgång till vårdpersonal dygnet runt.

De nya lägenheterna beräknas stå klara för att ta emot nya boende under försommaren 2018. Telge Fastigheter är byggherre på uppdrag av social- och omsorgskontoret. AQ Arkitekter har ritat fastigheten.

Mer information:


Kerstin Pettersson (V), ordförande i äldreomsorgsnämnden, 08-523 03o 72, kerstin.a.pettersson@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 06 603, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

vxl: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje