Första spadtaget för Södertäljes nya stadshus

Den 16 oktober tas det första spadtaget för ett framtida stadshus i Södertälje – ett möjligheternas hus till glädje och nytta för alla Södertäljebor. Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, Anders Lago, tar elever från Södertäljes skolor de symboliska första spadtagen.

– Det är roligt att några av Södertäljes barn nu tar ett symboliskt första spadtag för det nya stadshuset. Det är ett spadtag för framtiden.

Stadshuset kommer betyda mycket för oss Södertäljebor. Det bli enklare att ta kontakt med och besöka förtroendevalda och tjänstemän och vi effektiviserar administrationen av vårt arbete. Dessutom görs en upprustning av vår stadsteater och nya konferens- och möteslokaler öppnar upp för ett levande stadshus, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Lago.

Det nya huset blir en unik mötesplats för service, demokrati och kultur samlat under ett och samma tak. Södertäljeborna får ett modernt medborgarkontor och genom husets ökade öppettider kan fler ta del av allt som erbjuds.

Telge Fastigheter projekterar och bygger det nya stadshuset som beräknas stå färdigt 2008. Stadshuset kommer att vara öppet och levande med olika verksamheter både dag- och kvällstid samt på helger. Här kommer bl a Södertäljes Stadsscen Estrad, en Stockholms största, att ligga tillsammans med en ny restaurang. På stadsscenen och i de kompletterande konferenslokalerna kommer många olika evenemang att kunna genomföras, allt från filmvisningar till bolagsstämmor, konferenser och middagar för större sällskap.

Program för det första spadtaget den 16 oktober Tid: kl.12.00-12.30 Plats: Telge Forum, Campusvägen 26 - Sång av elever från Södertäljes grundskolor.
- Telge Fastigheters vd Bengt Bengtsson hälsar välkommen.
- Kommunstyrelsens ordförande Anders Lago berättar om visionen kring det nya stadshuset.
- Elever från Södertäljes grundskolor tar det första spadtaget tillsammans med Anders Lago och Bengt Bengtsson.
2

Mer information om Södertäljes nya stadshus finns på www.sodertalje.se och på www.telgefastigheter.se.
Länk till högupplöst illustrationsbild finns under www.sodertalje.se/press Mer information Petra K Ekström projektledare, Södertälje kommun 08-550 215 32 Bengt Bengtsson vd, Telge Fastigheter 08-554 422 90