Fortsatt positiva och stabila resultat för Södertäljes grundskolor

Läget för Södertäljes skolor är stabilt. Det framgår av SKL:s Öppna jämförelser mellan skolorna i Sveriges kommuner som publicerades idag.När det gäller det sammanvägda resultatet för årskurs 9 ligger Södertäljes kommunala grundskolor på plats 83 av 290, samma plats som förra året. Sammantaget är det fler elever som når behörighet till gymnasieskolan, både nationellt och i Södertälje. Fler elever når också kunskapskraven i alla ämnen och meritvärdet har höjts.

– Det är roligt att Södertäljes grundskolor ligger över det förväntade resultatet inom alla områden. Till exempel har behörigheten ökat med nästan fem procentenheter. Vårt fortsatta strukturerade arbete med fokus på kvalitet i undervisningen ger resultat, och det är viktigt att det är långsiktigt hållbart och stabilt, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör.

Sveriges kommuner och landsting tar årligen fram Öppna jämförelser – Grundskola i syfte att ge förtroendevalda, tjänstepersoner, rektorer och lärare underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Årets Öppna jämförelser fokuserar på hur stor andel av eleverna som uppnår behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram och hur andelen skiljer sig mellan kommuner och mellan pojkar och flickor. Resultaten tar även hänsyn till elevsammansättningen i skolorna.

Mer information:

Monica Sonde, utbildningsdirektör, Södertälje kommun, 08-523 019 99, monica.sonde@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje