Förtydligande: Landshövdingen inviger utställning om allemansrätten

Förtydligande till nyss utskickat pressmeddelande.

Landshövdingen inviger utställning om allemansrätten

Södertälje tar som första kommun i landet emot vandringsutställningen om allemansrätt ”Får man grilla här? – Kulturell mångfald möter biologisk mångfald”. Utställningen, som kommer att gå på riksturné under 2006 och 2007, berättar om allemansrätten och om hur det gick till när människor i Sverige började använda naturen för friluftsliv. På lördag invigs utställningen av Landshövding Mats Hellström.

Tid och plats:

Kl 11.10 talar Mats Hellström på Politikertorget, mitt på Storgatan i Södertälje.

Kl 11.30 inviger Mats Hellström utställningen i Infocentret i Stadshuset, Järnagatan 12 i Södertälje.Se vidare bif pressmeddelande.

Med vänliga hälsningar Södertälje kommun Gem/Information Ingela Ekström Tel: 08-550 223 01 Fax: 08-550 225 45 E-post: ingela.ekstrom@sodertaljeMILJÖKONTORET 2006-04-20 PRESSMEDDELANDE Landshövdingen inviger utställning om allemansrätten

Södertälje tar som första kommun i landet emot vandringsutställningen om allemansrätt ”Får man grilla här? – Kulturell mångfald möter biologisk mångfald”. Utställningen, som kommer att gå på riksturné under 2006 och 2007, berättar om allemansrätten och om hur det gick till när människor i Sverige började använda naturen för friluftsliv. På lördag invigs utställningen av Landshövding Mats Hellström.

Tid och plats: Kl 11.10 talar Mats Hellström på Politikertorget, mitt på Storgatan i Södertälje.
Fr o m kl 10.30 underhåller Maher Elzein och Michline Mikalides. Sång, musik och tävlingar utlovas.
Kl 11.30 inviger Mats Hellström utställningen i Infocentret i Stadshuset, Järnagatan 12 i Södertälje.

Kl 12.00 bjuds besökare till utställningen på korv på Saltsjötorget utanför Stadshuset.

I utställningen ”Får man grilla här?” presenteras en mångfald av röster och bilder från människors möten med naturen. Kulturella skillnader finns, men många njuter på liknande sätt av att vara i naturen.

– Syftet med utställningen är att bjuda in människor att se allemansrättens möjligheter, berättar Ylva Birkne, projektledare. Samtidigt vill vi levandegöra allemansrätten genom programaktiviteter i den svenska naturen och hoppas skapa kontakter mellan svenskar och invandrare. Vi har ett samarbete med intresserade föreningar som vi kommer att ordna programaktiviteter tillsammans med. Programmen är öppna för alla.

– Vi är mycket glada över att som första kommun i landet ta emot den nationella upplagan av utställningen Får man grilla här? säger kommunekolog Bo Ljungberg på Södertälje kommun. Miljökontoret vill visa Södertäljes fina natur och få fler att hitta dit, inte minst Södertäljes invandrare.

Utställningen ”Får man grilla här?” är framtagen av Regionmuseet Kristianstad med stöd av Naturvårdsverket och Naturhistoriska Riksmuseet. Skogsstyrelsen i Stockholms distrikt är samarbetspartner.

Utställningen pågår den 22 april t o m den 2 juni i Infocentret, Stadshuset, Järnagatan 12 i Södertälje. Öppet: månd – torsd kl 8–17, fred kl 8–15.
Programmet den 22 april är en del av ”Vi bryr oss om Södertälje-dagarna”.

Mer information:

Ylva Birkne, Södertälje kommun och Skogsstyrelsen, projektledare för ”Får man grilla här?” Tel: 08-791 34 33, 070-397 30 44 Bo Ljungberg, Kommunekolog, Södertälje kommun Tel: 08-550 212 14, 070-851 70 77