Fossilfritt bränsle i kommunens bilar

Samtliga dieselbilar som används i Södertäljes stadsmiljö körs nu på fossilfritt bränsle – HVO diesel 100.

Samtliga bilar som används i Södertäljes stadsmiljö körs nu på fossilfritt bränsle – HVO diesel 100.

– Det är cirka 50 bilar och maskiner som vi använder i den dagliga driften. Det är en kemisk kopia av en vanlig diesel och likheten med vanlig diesel gör att det inte behövs specialbyggda fordon eller tankanläggningar, vilket ger låga omställningskostnader och snabbare driftsättning, säger Anders Karlsson, enhetschef Fordonsenheten.

HVO Diesel 100 är ett förnybart dieselbränsle som ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid med cirka 88 procent. Produkten framställs av förnybar råvara och benämns ofta HVO (hydrerad vegetabilisk olja).


– Södertälje kommun har som mål att hela kommunkoncernen ska vara fossilfri till 2020. Detta är ett steg i den riktningen. Genom att ta ansvar för våra egna utsläpp tar vi också ett globalt ansvar för att nå klimatmålen, säger Hanna Klingborg (MP), kommunalråd i Södertälje kommun.


Mer information:
Anders Karlsson, enhetschef fordonsenheten, 08-523 023 66, anders.karlsson@sodertalje.se
Hanna Klingborg, kommunalråd, 08-523 049 22, hanna.klingborg@sodertalje.se
Angelica Vallgren, PR- och pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se