Frågor och svar om skolskjuts

Här finns svaren på de allra vanligaste frågorna om skolskjuts.

Vad gör jag om jag inte får någon information om förseningar av skolskjutsen?

Om ditt barn har skolskjuts och den är försenad, ska du ringa ringa eller mejla Samtrans - tfn 08-522 500 00, e-post: kundtjanst@samtrans.se


Varför har taxin inte kommit?

Samtrans har fått listor på alla elever som ska ha skolskjuts och deras scheman. Samtrans svarar på frågor om förseningar. Vid förseningar av skolskjuts med personbil kommer Samtrans att använda en sms-tjänst som gör att vårdnadshavare i god tid informeras. Samtrans har börjat med tjänsten, men sms-en skickas ut manuellt och det kan dröja något innan man fått det att fungera helt.


Vad gör man om upphämtningstiden eller platsen inte funkar?

De nya körslingorna för skolskjuts började gälla den 22 januari. De är utarbetade gemensamt av kommunen och Samtrans. Grundprincipen för arbetet har varit säkerhetsperspektivet och kommunens riktlinjer för skolskjuts. Körslingorna kommer kontinuerligt att utvärderas under våren.

Kommunen och Samtrans har en arbetsgrupp som jobbar intensivt med att framför allt lösa frågan med de trafikfarliga vägarna och avstånden så fort som möjligt. Första prioritet är att alla elever som har skolskjuts ska få åka till och från skolan på ett säkert sätt.

Om upphämtningstiden ska ändras av andra skäl, till exempel att tiderna för skoldagen har ändrats, ska du kontakta skolan.


Vad gör man om barnen inte får plats på bussen?

Det är viktigt att barnen tar den buss som de är inplanerade på. Det är en säkerhetsfråga att bussarna inte blir överfulla. Om alla elever går på rätt buss ska det fungera, annars ska du kontakta Samtrans.


Hämtar taxin mitt barn efter skolan?

Ja, taxin kommer att hämta ditt barn. Grundregeln är att om barnet inte hämtas på morgonen kommer hemresan att avbokas för att minska bomkörningar. MEN: För tillfället är det ändrat så att Samtrans hämtar barnen från skolan på eftermiddagen även om de inte hämtats på morgonen (Undantag: om turen har avbokats).


Vi har skoltaxi och fick skjuts igår, kommer taxin att komma idag?

Ja, alla som har haft och hade skolskjuts dagen innan ska ha det även i fortsättningen. Dyker skolskjutsen inte upp måste ni kontakta Samtrans. 


Vi har skoltaxi till skolan men inte från, vad gör vi om vi vill ha skolskjuts åt båda håll?

Kontakta kommunens skolskjutshandläggare: tomas.lund@sodertalje.se


Kan ni ordna skjuts med ett annat bolag?

Nej, utbildningskontoret får inte godkänna taxiresor med något annat bolag eftersom kommunen kan bli stämd för att ha godkänt en resa med ett bolag som inte är godkänt för att köra elever.


Kan jag ansöka om skolskjuts nu?

Ja, du kan ansöka om skoltaxi via en blankett eller en e-tjänst som finns på sodertalje.se

Kommunen tar två arbetsdagar på sig för att handlägga ärendet. Om och när barnet är berättigat till skolskjuts förs informationen över till Samtrans. De har fem arbetsdagar på sig att hantera nybeställningar.  Läs om reglerna för skolskjuts på sodertalje.se


Vad gör jag om Samtrans uppger att mitt barn inte finns på deras lista?

Kontakta kommunens skolskjutshandläggare: tomas.lund@sodertalje.se

 

Vad händer nu med skolskjutsen?

Så här ser arbetet ut framöver:

  • Fokus ligger på att lösa situationen helt.
  • Arbetsgruppen (utbildningskontoret och Samtrans) som tillsattes för att lösa skolbussarna finns kvar. Deras uppdrag är att följa upp hur det fungerar och genomföra relevanta åtgärder.
  • Ett förbättringsarbete är redan påbörjat internt inom utbildningskontoret – rekrytering av ytterligare handläggare pågår, rutiner ses över och följs upp.
  • Kontinuerliga chefsmöten hålls mellan utbildningskontoret, Telge inköp och Samtrans för att följa upp att genomförda åtgärder har avsedd effekt
  • I februari påbörjas arbetet med att kartlägga vad som brustit och utifrån det se hur vi går vidare.