Byte av gång- och cykelbron vid Södertälje Syd

Från och med fredag den 2 februari till och med onsdagen den 21 februari kommer gång- och cykelvägsbron över E4 vid Södertälje Syd att vara avstängd. Den nuvarande bron ska bytas ut till en ny bro i stål. Trafiken på E4:an kommer under denna tid att påverkas nattetid.

Nu kommer gång- och cykelvägsbron över E4:an vid Södertälje Syd att bytas ut mot en bro i stål.

Arbetet med bytet kommer att ske från och med fredag den 2 februari till och med onsdag den 21 februari. Arbetet utförs av entreprenören Stål & Rörmontage i Sölvesborg, som även har tillverkat den nya stålbron. Under denna tid hänvisas gång och cykeltrafik till och från Södertälje Syd via Nyköpingsvägen.

För att kunna genomföra arbetet kommer E4:an att stängas av under kortare tidsperioder nattetid. Då leds trafiken om via Verkstadsvägen och Nyköpingsvägen. Detta sker då den nuvarande bron ska rivas samt när den nya bron lyfts på plats.

Arbetet kan eventuellt försenas vid dåliga väderförhållanden.