Goda levnadsvillkor för äldre i Enhörna

I projektet ”Hälsosamt åldrande” har Enhörnas äldre erbjudits hälsosamtal med fokus på matvanor, motion, gemenskap och om de har en meningsfull vardag. Resultatet visar att många mår bra och trivs med sina liv. Nu fortsätter kartläggningen i Hölö-Mörkö.

I projektet ”Hälsosamt åldrande” har Enhörnas äldre erbjudits hälsosamtal med fokus på matvanor, motion, gemenskap och om de har en meningsfull vardag. Resultatet visar att många mår bra och trivs med sina liv. Nu fortsätter kartläggningen i Hölö-Mörkö.

I Enhörna har 56 av totalt 87 personer som är 76 år och äldre valt att delta i undersökningen. De har berättat om sin livssituation för två projekthandläggare från äldreomsorgskontoret

Kartläggningen visar att många lever ett gott liv. De har goda matvanor, får vardagsmotion och har bra kontakt med familj, grannar och vänner. Många trivs och vill bo kvar i sin hemtrakt.

– Hälsosamtalen är ett bra sätt att dokumentera de äldres levnadsvanor, behov och önskemål och resultatet ger en bra grund för vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete, säger Kerstin Pettersson, ordförande i äldreomsorgsnämnden (V).

Projektet ”Hälsosamt åldrande” pågår under 2010 och finansieras med stimulansmedel från Socialstyrelsen. Kartläggningen omfattar alla som är 76 år och äldre i Enhörna, Hölö-Mörkö, Vårdinge och Järna. Totalt erbjuds 728 personer hälsosamtal. Nu fortsätter projektet i Hölö-Mörkö.

Läs ”Hälsosamt åldrande – delrapport Enhörna 2010-05-07” på sodertalje.se.

Mer information:
Kerstin Pettersson, ordförande i äldreomsorgsnämnden (V), 08-523 030 72, kerstin.a.pettersson@sodertalje.se
Anna Axelsson, projekthandläggare, 08-523 066 08, anna.lidberg@sodertalje.se
Ylva Rasmuson, projekthandläggare, 08-523 066 07, ylva.rasmuson@sodertalje.se