Gör vardagen lättare för en medmänniska – bli god man eller förvaltare!

Överförmyndarnämnden i Södertälje kommun genomför en kampanj för att locka fler att bli god man eller förvaltare.

- Precis som många andra kommuner är vi i behov av fler personer som vill ta uppdrag som god man eller förvaltare. Vi hoppas självklart att vi ska få in många nya intresseanmälningar, säger Maria Wastesson, chef på överförmyndarnämndens kansli.

Du behöver inte ha några specialkunskaper för att bli god man eller förvaltare. Men det är bra om du är samhällsorienterad och har kunskaper om vardagsekonomi.

Vad gör en god man eller förvaltare? Här är några exempel:

  • Sköta någons ekonomi, till exempel betala räkningar, fördela fickpengar
  • Ta kontakt med myndigheter
  • Ansöka om exempelvis vård, annat boende, olika bidrag
  • Se till att den sociala situationen fungerar för personen som behöver hjälp. Exempelvis genom personlig kontakt med honom/henne, anhöriga och eventuell vårdpersonal

När överförmyndarnämnden har fått in en intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare kontrolleras så att personen inte finns med i belastningsregistret och inte har några betalningsanmärkningar.

Gode män och förvaltare har rätt att få ett arvode för sina uppdrag.

Läs mer på: www.sodertalje.se/godman