2018

Grafikens hus leder stort konstprojekt i norra stadskärnan

2018-09-28

Grafikens hus i Södertälje har tilldelats 800 000 kr av Statens konstråd för att genomföra ett konstprojekt i norra delen av stadskärnan. Arbetet med konstprojektet kommer att ske tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidskontoret på Södertälje kommun.

Konstprojektet kommer att utgå Södertälje där konstnären och arkitekten Afaina de Jong i samarbete med Södertäljes medborgare tar fram mönster som fångar stadens essens. Mönstret kommer sedan att pryda en nybyggd paviljong. De beviljade medlen från Statens konstråd ska även användas för att skapa kunskapsutveckling inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer.

– Konst har en unik attraktionskraft, är trygghetsskapande och viktig för att skapa identitet och bidrar till unika värden i det offentliga rummet. Jag ser fram emot att samhällsbyggnadskontoret ska vara delaktig i projektet eftersom vi behöver hitta nya sätt att införliva konst i samhällsbyggnadsprocessen, säger Homan Gohari, samhällsbyggnadsdirektör.

– Det här projektet kommer att utgå från ett medborgardeltagande och konstnärer kommer in med ett annat perspektiv och kan undersöka miljöerna på ett experimentellt sätt, säger kultur- och fritidschef Staffan Jonsson. Konst och kultur är en viktig del av vad som bygger en bra stad med mångfald, funktionalitet och skönhet.

Just nu pågår en stor utveckling av norra delen av stadskärnan i Södertälje. Arbetet med de offentliga miljöerna i stadskärnan, som är en central del i stadsutvecklingen, utgår från ett politiskt beslut om att verka för ökat folkliv i centrum.

Till grund för utvecklingen finns kommunens översiktsplan, som bland annat understryker vikten av att förstärka kvaliteter i staden och skapa attraktiva, varierade och flexibla miljöer som främjar en hållbar utveckling. Samarbetet med Grafikens hus kommer att vara ett sätt för kommunen att prova hur konst kan användas i stadsutvecklingsprocesser för att höja kvalitén på miljön och för att utveckla nya metoder.

Arbetet med konstprojektet kommer att inledas under hösten 2018 och pågå till 2020.

(Bild: Nivå Landskapsarkitektur AB)