Guldäpplet 2018: Presentationer av våra nominerade lärare

Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt. Rekordmånga lärare från Södertälje finns med på listan. Nu kan du läsa mer om de nominerade här.

Foucaultgymnasiet
Christina Ibjer
Malin Sanz

Morabergs studiecentrum
Ninve Isik
Esmeralda Iversjö

 

IKT-nätverket för förskolan
Alla i IKT-nätverket är nominerade

Fyra är dessutom enskilt nominerade: 
Karin Cederblad
Rebecca Backholm
Jessica Nilsson

Presentationen av Orovecz Robert är inte publicerad ännu.