Hallå där, Michael Öhlin!

Terminen har startat och lärare har under årets första månad arbetat hårt för att skolornas elever ska ta del av så mycket nya kunskaper som möjligt. Vi tog tillfället i akt och pratade med Michael Öhlin, högstadielärare på Ronnaskolan.

Det är tredje tillfället som kommunen anordnar en gemensam kompetensutvecklingsdag med ämnesfördjupande fortbildning. Genom att samordna kompetensutvecklingen tar vi det kollegiala lärandet över skolgränserna.

Dagarna möjliggör för lärare från flera olika skolor att ta in nya perspektiv och kunskaper, pröva dessa i praktiken och sedan dela erfarenheterna med varandra. Michael Öhlin har varit med under alla tre dagar och tycker det är en intressant satsning från kommunen som går att utveckla ännu mer.  

Hej Michael! Kan du berätta lite om dig själv och vad du fått göra under kompetensutvecklingsdagen idag? 

Jag heter Michael Öhlin och jobbar som SO-lärare på högstadiet på Ronnaskolan. Under förmiddagen idag har vi fått skapa egna hemsidor och analysera andras hemsidor.  

Varför valde du att bli lärare? 

För jag tycker det är ett viktigt jobb. Jag tror att det är viktigt att de som blir lärare verkligen vill det och att man inte söker sig till yrket för att det är en enkel utbildning att komma in på. 

Hur skiljer sig dessa dagar från annan typ av kompetensutveckling som brukar erbjudas till lärare? 

Eftersom det här riktar sig till så många olika lärare inom samtliga årskurser och ämnen så blir det ganska brett. Vilket såklart är en fördel men det kan också vara en nackdel. Nackdelen är att jag inte gör samma saker som mina kollegor i årskurs 1. Men fördelen är att alla som är på den här gemensamma kompetensutvecklingen får samma grund att stå på. Genom gemensamma dagar får vi ett gemensamt språk och jag tror att det kan utveckla professionaliteten i kåren. 

Det är bra att spåren är ämnesspecifika. I framtiden skulle man kunna smalna av det ännu mer för att få mer konkreta och handfasta exempel. Ett sätt att göra det är ju att nyttja de förstelärare som finns i kommunen till denna typ av dagar. 

Vad tar du med dig från idag? 

Att det inte är så svårt att bygga hemsidor som man kanske tror. 

Vad uppskattar du mest med din arbetsplats? 

Ingen dag är den andra lik, det uppskattar jag.