Hållbar experimentlust när ReMida gästar Stadshuset

Remida är ett återvinningscenter som erbjuder barn och pedagoger i förskolan och skolan att vara kreativa med outnyttjat rest- och spillmaterial från lokala företag och industri.

Remida är ett återvinningscenter som erbjuder barn och pedagoger i förskolan och skolan att vara kreativa med outnyttjat rest- och spillmaterial från lokala företag och industri.

Hållbarhetstanken och kreativiteten är central, eller ”återvinningsbarheten”, som ReMida kallar det. Syftet är att locka fram lusten till skapande, och att mötas kring en hållbarhetstanke. 20-27 mars finns det möjlighet att prova på ReMidas workshops i Södertälje stadshus. Det är öppet för alla, inte bara barn i förskolan. Tre huvudworkshops byggs upp som utgår från ljud, ljus och känsel, kopplade till materialen tyg, papper och plast.

- Vårt arbetssätt handlar om att få experimentera, att få prova och testa. Vi har valt ljud, ljus och känsel för att det är något vi har sett fascinerar barn väldigt mycket. Om de ska få vara utforskande kring sin omvärld behöver vi iscensätta miljöer där det inte finns några färdiga svar, berättar Anna Bernemyr som är pedagogista, en pedagogisk handledare, och en av de ansvariga för ReMida i Södertälje.

Utställningen invigs 20 mars och är öppen klockan 8-16 varje dag fram till 27 mars. Vid invigningen deltar bland annat kommunalråd Elof Hansjons (S) och förskolechefen Inger Muto Hammarlind. Dessutom kommer några barn från varje förskola i Västra förskoleområdet vara på plats vid invigningen.

Tid:
torsdag 20 mars kl 12.30
Plats: Utställningshallen, Södertälje stadshus, Campusgatan 26

Mer information:

Anna Bernemyr, pedagogista,
08-523 036 60, anna.bernemyr@sodertalje.se