2018

Här är finalisterna till årets idrottsutmärkelser

2018-04-30

Finalisterna till utmärkelserna Årets idrottsförening, Årets idrottsledare och Årets initiativ i Södertälje är nu klara. De har valts ut av en jury som består av ledamöterna i föreningsbidragsberedningen, med representanter från kultur- och fritidsnämnden och samtliga kommundelsnämnder. Juryns arbete leds av kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Bohman Enmalm. Pristagarna tillkännages vid Valborgsfirandet vid Stadsparken/Borgmästarudden den 30 april.

Årets förening 2017


Södertälje Simsällskap

Södertälje Simsällskap är en stabil förening med ca 1150 medlemmar med en växande bredd mot toppen. Verksamhetens medlemmar spänner från babysim till pensionärerna i Masters.

Deras vision är 'Simidrott för Alla' vilket innebär att alla är välkomna som delar intresse för vatten, idrott, friskvård, glädje och gemenskap. Simhopp i alla åldrar från 5 år upp till vuxenhopp är en naturlig del av föreningens verksamhet tillsammans med Öppet Vatten.

Genom sommarbassängen är de med och bidrar till att öka simkunnigheten i kommunen. Det har blivit en naturlig mötesplats där alla ges chans att vara med.

Järna ridklubb

Ridklubben där mångfalden uttrycks i allt från tolerans för olikheter bland medlemmarna som ser olika ut, gillar olika saker och riktar in sig på olika delar inom hästsporten – allt sett som en tillgång och självklarhet. Hästintresset och viljan till klubben förenar och förhållningssättet ger en känsla av att det finns något större än att ha rätt, vara rätt eller rida bäst. Det blir tryggt och trevligt vilket är en bra grund för att utvecklas inom sporten och må bra som individ.

På Järna Ridklubb arbetar man också med stallvärdskap på helgerna. Myllret av ungar, föräldrar som kanske inte är så hästvana men som ändå ger sig på att göra i ordning hästarna, får hjälp av mer erfarna medlemmar, och stämningen är fantastisk.

Enhörna IF

Sedan starten har Enhörna IF varit en flersektionsförening och idag bedriver föreningen verksamhet i fotboll, löpning, skidor, gång och gymnastik. Med ca 1 500 medlemmar samlar man en stor andel av Enhörnaborna. Det är också mot den bakgrunden som föreningen har visionen – mer än en förening. För föreningen innebär det att vara det naturliga valet för Enhörnabornas idrottsutövande, men också genom fina anläggningar, fungera som en mötesplats och rekreationsområde. I visionen att vara mer än en förening inbegriper också att möjliggöra idrottande på alla nivåer (bredd, motion, elit), för alla ådrar och på lika villkor oavsett kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Fotbollen växer, största fotbollsföreningen på flicksidan. Under 2017 ökade vi med över 50 aktiva barn och ungdomar, vilket gör att vi nu är 330 aktiva varav 100 flickor. Serieterrängen, succén fortsätter. Löparsektionen har under 2017 fortsatt sitt målmedvetna arbete för att inspirera till löpning. Serieterrängen har på ett par år etablerat sig till något av en liten folkfest.

Anläggningen vidareutvecklas. Friluftsgården är navet i Enhörna IF:s verksamhet och under 2018 kommer en 9-manna konstgräsplan, en träningsplan (naturgräs), ett utegym och renoverade omklädningsrum färdigställas. Föreningen satsar rejält med ideella arbetsinsatser för att ro denna utveckling iland.


Årets idrottsledare 2017


Mats Räisänen, Pershagens SK

Mats Räisänen är inte bara en tränare utan också en otrolig eldsjäl. Mats lägger ner sin själ för fotbollslaget. I laget är det många spelare som kommer från svåra förhållanden, låg studiemotivation och sociala problem. För dem är det viktigt att få spela fotboll. Det har Mats sett till att det sker. Laget har deltagare som inte alltid kan betala medlemsavgift på grund av ansträngd ekonomi i familjen, men Mats fixar så de får fortsätta spela och känna sig delaktiga och värdefulla. Mats skjutsar ungdomarna så att de kommer på träningen och inte hamnar i fel aktiviteter. Fotbollen för dessa killar har varit deras räddning. Mats är en ledare och eldsjälv som föreningen är otroligt stolt att ha i sin verksamhet.

Linda Pekkarinen och Anna-Carin Skogh, Södertälje FF

De två ledarna i nystartade Paralaget, Linda Pekkarinen och Anna-Carin Skogh lägger ner massor av sin fritid för att ungdomar med funktionsnedsättning ska få spela fotboll. Det här är tjejerna som med glädje ställer upp för att ungdomarna ska få sparka fotboll och ha kul tillsammans. Tjejer som med inspiration och värme jobbar med laget för att lära sig mer om fotboll och praktiska övningar på plan. Allt går och inget är omöjligt, resonerar man. Alla kan, var och en på sitt sätt och efter sina egna förutsättningar.

Carina Bergh

Liksom alla fantastiska idrottsledare så har Carina Bergh ett otroligt engagemang och en energi som aldrig verkar ta slut. Men det som verkligen utmärker Carina är två saker - hennes personliga bemötande och hennes målmedvetenhet. Carina har en alldeles unik förmåga att oavsett individ anpassa sitt sätt att kommunicera, instruera och motivera sina elever. Hon hanterar våra allra yngsta ryttare, ifrågasättande tonåringar och krävande vuxna på samma självklara sätt. Oavsett om man är nybörjare eller en väldigt erfaren ryttare så lämnar man ridpasset med en känsla av att man har blivit sedd och att man lärt sig något nytt.

Carina kan konsten att ingjuta mod och självförtroende, och får alla att prestera lite bättre än vad man själv trott var möjligt. Målmedvetenhet och uthållighet är också det som utmärker Carina. Sedan Carina anlände till Järna Ridklubb har hon genom sitt målmedvetna arbete lyckats få klubben att växa till 480 medlemmar, och sätta JRK på tävlingskartan genom att anordna tävlingar. Genom hennes otröttliga engagemang tillsammans med medarbetare och styrelse har hon fått igenom den nya stallbyggnaden som stod klar 2017.


Årets initiativ 2017


SNO Spårpatrull

Spårpatrullen/SNO nomineras till Årets idrottsinitiativ för att de trots svåra förutsättningar genom hårt arbete och höga ambitioner skapat goda förutsättningar för vinteridrott och motionstillfällen för kommunens invånare på Tveta friluftsgård.

Spårpatrullen består av nio engagerade medlemmar som på ideell basis och med outtömlig energi jobbar dygnets alla timmar med målsättningen att skapa förutsättningar för Södertäljes alla innevånare att kunna åka skidor och skridskor i Tveta och på Måsnaren.

Spårpatrullen har trots svåra förutsättningar kontinuerligt under vintern 2017-2018 haft preparerade spår i skogen under de perioder det varit möjligt.

Allmänheten i Södertälje har strömmat till. Parkeringsplatserna har varit välfyllda stora delar av dagarna och på helgerna har det varit svårt att hitta lediga platser. Hundratals Södertäljebor, familjer, barn, äldre har hittat till Tveta för att kunna njuta av motion i fina spår och av naturupplevelser på Måsnaren. Många fina vitsord från nöjda kommuninnevånare har tacksamt tagits emot.

Daniella Durmaz, Sörmlandsidrotten och Hovsjö SK

Daniella har medverkat till att det nu bildats en idrottsförening, Hovsjö sportklubb, inom ramen för arbetet Idrotten vill, Sörmlandsidrotten. Konceptet Street Games har genomförts under sommaren 2017 och fortsätter även 2018. Hovsjö SK bildades 2017 genom det fina arbete som Sörmlandsidrotten gjort i stadsdelen Hovsjö. Daniella Durmaz har varit initiativtagare till att lyfta in idrotten i ungdomarnas fritid i Hovsjö. Hon har arbetat med olika metoder, bland annat Deep Talk, för att öka kunskapen om demokrati och att man kan påverka. Genom bildandet av Hovsjö SK ser ungdomar också att de kan själva, tillsammans.

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandets ideella insatser denna säsong 2017/2018 i Ragnhildsborgsbacken med våffelstuga har varit enastående för att kunna hålla Ragnhildsborgsbacken öppen maximalt. De har kunnat vända bemanningsproblem i verksamheten genom att tänka nytt för att hitta frivilliga till backens skötsel och våffelstugans öppethållande. De har visat att det går att med kreativa lösningar uppmuntra människor till ansvarstagande och göra ideella insatser med små morötter och engagemang. Nöjda Södertäljebor har i riklig mängd besökt backen och våffelstugan och har berikats med härlig skidåkning och goda fikaupplevelser.