Har du fladdermöss i huset? Tipsa oss!

fladdermus

I sommar inventerar Södertörnskommunerna fladdermöss, och vi behöver din hjälp för att ta reda på var de bor. Om du bor på Södertörn och har fladdermöss i huset, eller känner till andra platser där fladdermöss bor, hjälp oss genom delta i vår tipsinsamling!

Fladdermöss bor ofta i äldre byggnader eller ihåliga träd men kan även bebo andra utrymmen. Södertörnskommunernas fladdermusinventering utförs av naturkonsultföretaget Ecocom. Om du känner till en plats där fladdermöss bor så följ länken och tipsa oss.  Under 2019 kommer vi sedan att höra av oss till några av er som tipsat för att följa upp de bästa av de inkomna tipsen. Vid uppföljningen bestäms ett tillfälle då en fladdermusexpert kan komma hem till er för att ta reda på vilken fladdermusart samt hur många individer det rör sig om. 

Gå till tipsinsamlingen

Fladdermusprojektet drivs av ”Södertörnsekologerna” som är en kommunal naturvårdssamverkan mellan tio kommuner i Stockholm län. Projektet består av flera delmoment med det övergripande syftet att överblicka fladdermössens artsammansättning, utbredning och status på Södertörn. Just kunskapen om fladdermössens boplatser är en viktig pusselbit för att kunna bevara organismgruppen för framtiden. Projektet är delfinansierat med LONA- bidrag och pågår mellan 2017-2019.

Tack för ditt tips!

Foto: Johnny de Jong