Ändring av hastighetsgränser i områdena Moraberg och Weda

Från och med 1 juni kommer nya hastighetsgränser gälla i områdena Moraberg och Weda. Södertälje kommun skyltar om till 40 km/tim och 60 km/tim på områdets vägar.

Områdena Moraberg och Weda är först ut i tätorten Södertälje med att få ändrade hastighetsgränser. Vi skyltar om till 40 km/tim och 60 km/tim och de nya hastighetsgränserna kommer att gälla från och med den 1 juni 2018.

Arbetet med att se över hastighetsgränser ingår i vårt arbete med kommunens Hastighetsplan. Den grundar sig i Nollvisionen som all trafiksäkerhetsarbete i Sverige utgår ifrån. Nollvisionen är fastställd genom ett beslut i riksdagen och arbetar för bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.

Vår Hastighetsplan är dessutom en del av ”Rätt fart i staden”. Det är en metod för att se över hastighetssystemet i hela Sverige genom att tydliggöra kopplingen mellan gatans utformning och tillåten hastighet så att "hastigheten anpassas till den grad av krockvåld som människan tål".

karta Moraberg och Weda