Helgarbete på Lotsudden

Borrningsarbete kommer att pågå på Lotsudden, kl. 09.00 - 19.00, under lördag den 27 januari och söndag den 28 januari.

På Lotsudden påbörjas arbeten med att borra förankringsstag. Arbetet är en del av förberedelsen för att göra en arbetsplats för den nya slussporten. Porten kommer att färdigställas i en stor grop vid sidan av kanalen. När gropen är urschaktad kommer en betongplatta att gjutas i botten och till den kommer förankringsstagen behövas.

Borrningsarbetet kommer att pågå under lördag 27 januari och söndag 28 januari, kl. 09.00 - 19.00 på Lotsudden.

Detta är en del av Sjöfartsverkets arbete med Mälarprojektet  där de förbättrar farleden genom Södertälje kanal.