Höjning av habilitetsersättningen

Ersättningen till personer som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommer att höjas med fyra kronor. Det beslutade kommunfullmäktige i går.

Höjningen är möjlig tack vare stadsbidrag under 2018 men kommer från 2019 att finansieras genom kommunala budgetmedel. Habilitetsersättningens storlek i kommunen är för närvarande 6 kr per timme enligt kommunfullmäktiges beslut i Mål och budget 2018.

Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lagen och är ett sätt att stimulera den enskilde att delta i dagliga verksamheter. Deltagandet har betydelse för självkänslan och bidrar till att brukarna upplever arbetet de utför som värdefull. Målgruppen har ofta begränsade tillgångar och en ökad habiliteringsersättning är ett välkommet tillskott.

Idag har Södertälje kommun 554 deltagare i daglig verksamhet, vilket inkluderar deltagare inom kommunens egen regi och deltagare i verksamheter drivna av externa aktörer.