Hoppborg underhåller äldre i sommar

Under sommaren 2009 testar vi hoppborg och andra sommarleksaker på äldreboende i Södertälje kommun. Vi bjuder in förskolor i närheten av platser där äldre bor för att leka på sommarlekplatsen.

Sommarlekplatsen kommer under sommarveckorna att vandra runt på olika platser där äldre vistas. Vi har skapat en lekplats med hoppborg, golf, jättedart, kubb, kryptunnel, bollar, hopprep, boule med mera.

Södertälje kommun har anställt PlaymÄkers (feriepraktik för ungdomar) som under sommaren ska hjälpa till att skapa aktiviteter för äldre.

Följande datum gäller för sommarlekplatsen

Fredag 10/7 Wijbacken

Fredag 17/7 Ljungbacken

Tisdag 28/7 Mariekällgården

Onsdag 5/8 Bergvik

Det är Kultur 365 som driver detta sommarprojekt. Kultur 365 är ett projekt som arbetar för att ändra synsätt på kultur och aktiviteter för seniorer. Ett av målen är att låta barn och äldre mötas kring gemensamma aktiviteter. Och vad kan vara skojigare än lite sommarlek? Kultur 365 är ett samarbete mellan Kultur- och fritidskontoret och Äldreomsorgskontoret i Södertälje kommun.

Mer information:

 

Janna Nolgård, 10/7 och 28/7 tel 08-550 223 29