Hur beter du dig i en relation?

Kanske du har lätt för att bli arg, avundsjuk eller kontrollerande? Känns det jobbigt när din partner går ut med vänner? Går du in och läser sms i din partners telefon? Visste du att det är en form av våld? Det går att ändra ett våldsamt beteende - det finns stöd och hjälp att få.

Bild på Allemanstestet.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Det kostar ovärderligt i lidande för den som blir utsatt och det kostar samhället 13 miljarder om året på att motverka mäns våld mot kvinnor. För att åstadkomma en långsitktig förändring krävs det att de som brukar våld slutar. Därför ber vi dig att genomföra Allemanstestet för att få svar på frågor kring ditt beteende i din relation. Förändring börjar inifrån, hos dig.

Och vi finns här för att ge dig hjälp och stöd att ta dig ur ett våldsamt beteende. Kontakta mansmottagningen på telefonnummer 08-523 017 28 för ett första samtal.

Fotnot

Allemanstestet är ett test framtaget av Länsstyrelsen och ingår i kampanjen Välj att sluta, en kampanj som syftar till att få personer som utövar våld eller riskerar att utöva våld mot en partner att söka behandling för sin våldsproblematik.