ICA Maxi Vasa Handelsplats ny delägare i Telge Tillväxt

Telge Tillväxt bildades 2011 i syfte att minska arbetslösheten för unga vuxna i Södertälje. Nu går ytterligare ett företag in som delägare. ICA Maxi Vasa Handelsplats i Södertälje kommer att äga en procent av Telge Tillväxt, vilket är lika stor andel som andra externa ägare Scania, Sodexo, Mekonomen och Peab.

Telge Tillväxt är ett unikt samarbete mellan offentlig sektor (Södertälje kommun, Telge och Arbetsförmedlingen) och svenska storföretag. Samarbetet ska möjliggöra nya typer av lösningar på ett viktigt samhällsproblem; ungdomsarbetslösheten.

Sedan starten har över 1 000 unga vuxna anställts av Telge Tillväxt och två tredjedelar av dem har gått vidare ut på reguljära arbetsmarknaden eller vidare till studier Samhällets vinst för varje ungdom som kommer i egen försörjning är enormt stor. Förutom de sociala och känslomässiga fördelarna för varje enskild person handlar det om 15-20 miljoner kronor som samhället sparar per individ fram till pensionen.

Samarbetspartners är bland andra: Rikshem, Skanska, Styrhytten, Vägmarkeringar i Järna, Södertälje Varmförzinkning, TC-företagen, Södertälje Miljöisolering, Acturum, ICA Kringlan, Schmidt Mark och trädgård, MTR/SSK, Telge Bostäder, Telge Nät, Telge Återvinning, Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun.