Idag lanserar barn och ungdom sitt traineeprogram för socionomer

I dag börjar första kullen studenter inom socialtjänsten barn och ungdom i Södertälje kommun som har möjlighet att gå vidare till vårt nystartade traineeprogram. En god introduktion till yrket och erfarenhet av socialtjänstens arbete är två viktiga anledningar till satsningen men även att bidra till en ökad attraktionskraft till yrket.

- Vi vill ge blivande socionomer en mjukstart in i yrket och öka deras intresse av att stanna kvar hos oss efter studier, säger Stina Hermansson, verksamhetsutvecklare inom barn och ungdom på Södertälje kommun. Vi tror att den här formen av förberedelse ger dem en förståelse i vad det innebär att vara socialsekreterare, vilket gör dem mer beredda på yrkeslivet.

För många blir det en omställning att gå från skola in i en heltjänst inom socialtjänsten. Inom barn och ungdom var det just de myndighetsutövande tjänsterna som det var svårt att behålla personal i.

- Det är ett krävande yrke, men genom ett traineeprogram får studenten en möjlighet att omvandla sina teoretiska erfarenheter till praktiska färdigheter, säger Stina. Dessutom får de erfarenhet som ger dem trygghet i sitt yrkesutförande, vilket vi hoppas både stärker dem och ger dem inspiration att fortsätta inom barn och unga inom socialtjänsten.

Programmet består av tre delar

Traineeprogrammet är uppbyggt i tre delar: först söker studenten praktikplats, mot slutet av praktikperioden kan de söka till traineeplatser som finns nästa termin. Efter avslutad traineeperiod kan de söka anställning hos oss. För de som läser sin praktik under våren finns goda möjligheter att söka sommarvikariat. Ansökningsprocessen fungerar precis som när man söker ett vanligt arbete, alla skickar in sitt CV och ett personligt brev och får sedan komma på intervju. Urvalsprocessen sköter barn och ungdom själva.

- För oss är det viktigt att vi får in personer som är lämpliga för yrket inom barn och ungdom, därför tror vi att det här är en bra väg att gå, säger Camilla Östergren, gruppledare utredningsgruppen 0-12 år och delansvarig för traineeprogrammet. Att den som gör intervjun själv är socionom med erfarenhet från yrket gör att vi kan ställa rätt typ av frågor till den sökande.

Väl antagen till traineeprogrammet erbjuds studenten en studentmedarbetaranställning. Under tiden man går färdigt studierna arbetar man en dag i veckan.

- Att studenten fullföljer sina studier är prioriterat för oss, säger Stina. Därför har vi anpassat programmet till studietakten. Till oss kommer studenten komma en dag i veckan och i ett lugnt tempo med mycket stöd ges möjlighet att förbereda sig för yrket.

- Vi är glada över att starta upp vårt traineeprogram. Under förarbetet har vi varit i kontakt med Huddinge kommun (som har ett traineeprogram tillsammans med Tyresö kommun, Nacka kommun och Värmdö kommun) som har flera års erfarenhet av den här formen av introduktion, och de har friskostigt delat med sig av sina erfarenheter. Det har varit till stor hjälp. Nu tar vi steget fullt ut.

Traineeprogrammet startar i höst, de studenter som genomför sin verksamhetsförlagda utbildning under våren blir de första som kan söka plats i programmet.