Information från Samtrans om skolskjuts i Södertälje

För att underlätta kommunikationen med Samtrans om skolskjutsen har vi sammanställt kontaktvägar för hantering av klagomål och synpunkter samt av- och påbokning. För att snabbare kunna arbeta med förbättringar och åtgärder är det viktigt att alla synpunkter kommer in i Samtrans system.

 Synpunkter och klagomål

För synpunkter eller klagomål har Samtrans ett automatiserat avvikelserapportsystem där du kan rapportera on-line. Efter att rapporten är ifylld får du ett ärendenummer som du sedan använder för vidare kommunikation med Samtrans.

Du hittar systemet här.

 

Reseinformation

För uppdaterade hämtningstider, hållplatser och adresser, logga in i Samtrans kundwebb eller appen Mina resor.

Här kan du göra en ansökan om inloggningsuppgifter.

Du som redan har inloggningsuppgifter loggar in på Samtrans hemsida Prova gärna deras app för av- och påbokning av turbundna resor.

Läs mer här.