Information om skolskjuts från Samtrans

Samtrans skriver på sin webbplats att man satt in extra resurser för att förbättra situationen för de elever som drabbats av problem med skolskjuts.

Bland annat har Samtrans börjat placera kundvärdar på skolor. Det inleddes på Tavestaskolan den 31 januari. Kundvärdarna kommer att cirkulera till fler skolor som fortfarande upplever problem vid hämtning av elever.

Samtrans har även löpande satt in fler fordon för att säkerställa att alla resor utförs som planerat utan förseningar. Där inte de egna fordonen räcker till kommer Samtrans tillfälligt att  ta in extra resurser från andra taxibolag.

Dessutom ser Samtrans planeringspersonal över samtliga slingor och hållplatser tillsammans med Södertälje kommun. 

Samtrans har kommit överens med Södertälje kommun om följande rutiner:

Ändringar och beställningar:

Ändringar och beställningar görs via respektive elevs skola. Vårdnadshavare kan inte själva byta tider genom att direkt kontakta Samtrans. Samtrans beställningscentral behöver få in beställningar och ändringar från skolan på Samtrans beställningsblankett för att effektivisera och underlätta handläggningen. 

Avvikelserapportering:
För att kunna hantera avvikelser snabbare ska de registreras i Samtrans formulär för avvikelser .

Läs hela meddelandet från Samtrans här.