Informationsinsatser mot den hälsofarliga vattenpiperökningen

Allt fler ungdomar röker vattenpipa och få verkar bry sig om att det är skadligt. Stockholms läns landsting, Södertälje kommun och Polisen bjuder in till föreläsningar och diskussioner för att försöka påverka det hälsofarliga beteendet.

Ungdomar upplever inte vattenpiperökning som farligt men bruket kan leda till samma skador och beroende som andra tobaksprodukter. Under ”Tobaksfria veckan” i november hålls två seminarier om vattenpiperökning i Södertälje. 

Tisdagen den 23 november arrangerar Hälsoenheten inom Stockholms läns landsting (SLL) tre föreläsningar på Quality Hotel Park i Södertälje. 

Program:

Kl 17.00 Vattenpipa, Susanne Bengtsson, länssamordnare för Tobak, Länsstyrelsen

Kl 17.30 Information om livsstilskolan ”Tänk Om”, Ulla Lennartsson

Kl 18.00–19.15 Riskbruk av alkohol, Ylva Nork, primärvårdsprojektet STAD, KI

 

Torsdagen den 25 november klockan 18.00 arrangerar Södertälje kommun, Stockholms läns landsting och Polisen ett informations- och diskussionsmöte med rubriken ”Vattenpipa och idrott” på Ronna poliskontor, Rösvägen 3–5.

Mötet ska ge ledare för ungdomsverksamheter bra verktyg för att stärka ungdomars hälsa. De medverkande är Farida al-Abani, folkhälsovetare, Ulla Lennartsson, Tobaksmottagningen, Hälsoenheten SLL, Ulrica Olsson, Miljökontoret i Södertälje kommun och Lars Alvarson, chef för närpoliskontoret i Ronna.
 

Representanter för media är välkomna.

Mer information:

Kajsa Björnson, samordnare för alkohol- och drogprevention i Södertälje kommun, 08-523 039 46, kajsa.bjornson@sodertalje.se