Informationsmöte för fordonsverksamheter

Alla i fordonsbranschen är skyldiga att ha egenkontroll utifrån verksamhetens miljörisker. Nu bjuder Miljökontoret in till informationsträff för att underlätta för småföretagarna i branschen.

Alla företag som driver en miljöfarlig verksamhet, så som biltvättar och fordonsverkstäder, ska ha kunskap om vilka miljörisker och vilken kontroll som är förknippade med verksamheten. Informationsträffen, som är gratis, kommer bland annat ta upp vad som bör ingå i en egenkontroll för fordonsverksamheter, för att kraven i miljölagstiftningen ska uppfyllas.

– Stora företag kan ha hela avdelningar som hanterar dessa frågor, medan de mindre företagen
får klara av allt på egen hand. En dålig hantering av farligt avfall kan leda till stor påverkan på miljön. Vi vill underlätta för småföretagarna och på så sätt bidra till en bättre miljö i Södertälje, säger Helena Götherfors, Miljöchef.


Tid:
onsdag 27 november kl 18.00
Plats: Södertälje stadshus, Campusgatan 4, sal Trombon, plan 1


Mer information:
Eva Ryblad, Miljöinspektör, 08-523 013 11, eva.ryblad@sodertalje.se
Märit Rönnols, Pressekreterare, 08-523 013 72, marit.ronnols@sodertalje.se