Informationsmöten för elever och föräldrar i Hovsjö

Efter branden i Hovsjöskolan arbetar Södertälje kommun och Telge Hovsjö intensivt för att hitta snabba lösningar för de drabbade eleverna.

Den fruktansvärda händelsen påverkar förstås alla Hovsjöbor men framför allt eleverna på skolan och deras föräldrar.

Därför bjuds nu Hovsjöskolans elever och föräldrar in till informationsmöten, där de får möta representanter från Södertälje kommun, Telge Hovsjö, polis och räddningstjänst. Även representanter för media är välkomna att närvara.

Tid:
Torsdag 13/8 kl 14
Fredag 14/8 kl 14
Måndag 17/8 kl 14

Plats:
Hovsjö gymnastikhall, i direkt anslutning till skolan.

För aktuell information se kommunens webbplats www.sodertalje.se som uppdateras löpande.

Mer information:

Göran Lundberg, samordnare Södertälje kommun, 0766-480548 (verksamhetsfrågor)
Patrik Derk, VD Telge Hovsjö, 08-550 299 96 (fastighetsfrågor)