2018

Ingen större minskning av trafikolyckor i EU

2018-04-12

EU har satt upp ett mål om att 2020 ha halverat dödstalen i trafikrelaterade olyckor. Men den önskade effekten har ännu inte nåtts.

Enligt statistik från 2017 skedde 25 300 dödsfall efter trafikolyckor inom EU. Det ska uppskattningsvis ha kostat 1,2 miljarder kronor i sjukvård, utebliven arbetstid m.m. De som oftast blir drabbade av olyckor med dödlig utgång är cyklisterna som stod för hela 46% av de dödsfall som sker. Denstörta risken att drabbas av olyckorna är på landsbygden där 55% av de olyckorna inträffar. Något förvånande är kanske att bara 8 % av olyckorna med dödlig utgång sker på motorvägen.

Sammanfattningsvis har antalet trafikrelaterade dödsfall minskat på 5 år men inte alls i den utsträckning som man hade hoppats på när man satte upp målet. EU:s transportkommissionär Violeta Bulc ser oroande på resultatet så här långt och är rädd för att det kan vara svårt att nå målet 2020. Fortsätter minskningen inom EU i den här takten kommer målet om en halvering inte vara uppnådd förän år 2041.

Sverige har dock uppvisat lovande resultat de föregående åren och stod för de lägsta dödstalen i EU. "I Sverige dog hälften så många som genomsnittet i medlemsländerna sett till befolkningsstorlek." De länder som däremot haft den sämsta utvecklingen är Rumänien och Bulgarien.

Ett nytt lagförslag från EU-kommissionen kommer i maj, i ett försök att ytterligare minska dödstalen i trafiken.