Internationell leankonferens på Campus Telge

En av världens största leankonferenser ”2010 LPPDE Europe” kommer till Leancentret på Campus Telge den 8-10 september. Konferensen handlar om lean i produktutveckling och i processer. Inbjudna talare är bland annat Ken Kreafle of Toyota North America.

En av världens största leankonferenser ”2010 LPPDE Europe” kommer till Leancentret på Campus Telge den 8-10 september. Konferensen handlar om lean i produktutveckling och i processer. Inbjudna talare är bland annat Ken Kreafle of Toyota North America.

Ämnen inom bland annat ledarskap, visuellstyrning och planering är på agendan när leankonferensen ”2010 LPPDE Europé” för första gången hålls i Europa. Ett flertal internationellt erkända talare, som Ken Kreafle från Toyta, kommer att medverka. Konferensen vänder sig till både företag och organisationer.

– Det är mycket positivt att få hit världens bästa forskare och konsulter inom lean produkt- och processutveckling. Det ligger helt i linje med våra planer på att utveckla Leancentret här på Campus Telge, säger Anders Hugnell, chef Leancentret, KTH.

Campus Telge Leancenter startade 2009 och vänder sig till företag och organisationer och arbetar med att utveckla metoder, forska och att bygga nätverk för såväl erfarenhetsutbyte och utveckling inom Lean.

Företag och organisationer som framgångsrikt arbetar med lean är bland annat Scania, Atlas Copco, Assa Bloy, Södersjukhuset och Södertälje kommun. 

För mer information kontakta gärna:
Anders Hugnell, KTH. Tel: 08-790 81 68 mobile: 070-543 54 04  E-post: hugnell@kth.se
Eva Helén, projektledare Campus Telge. Tel: 08-5230 37 57 Mobile: 0766-48 33 60, E-post: eva.helen@sodertalje.se

www.campustelge.se