2018

Intervju med Telge Rehab i Södertälje.

2018-06-27

Tommy Tedelund är verksamhetschef på Telge Rehab som idag är Södertäljes största rehabiliteringsmottagning. Målet för varje patient är att återställa funktion, reducera värk eller smärta och öka livskvaliteten. På mottagningen arbetar sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kiropraktorer och dietister tillsammans för att ge patienten bästa möjliga undersökning, behandling och rehabilitering.

Vi frågade Tommy hur han ser på framtiden:

Sjukvården idag upplevs ofta som spretig, säger Tommy. Patienter blir ofta bollade mellan olika mottagningar och information försvinner vilket ofta resulterar i att folk ger upp. Det skulle vara otroligt bra att ha en verksamhet som kunde erbjuda alla typer av vårdgivare- ett så kallat vårdkluster här i Södertälje liknande det som finns på Bosön norr om Stockholm.

Vi brinner för idrott och folkhälsa och min vision har länge varit att bygga ett vårdkluster i Södertälje med fokus kring hälsa/ vård, träning/ idrott och med hjälp av öppenvården i fina lättillgängliga lokaler.  Här i Södertälje finns det fantastiska utvecklingsmöjligheter och Södertäljes geografiska läge är unikt då det kan locka till sig patienter och elitidrottare inte bara från Södertälje utan även från Stockholm, Mälardalen och Sörmland.


Inom kort kan Tommys vision bli verklighet.  Det finns en jättechans att bygga en mottagning här i Södertälje som kommer att vara i absolut världsklass.