Invigning av Kalkbergets naturreservat

På Kalkberget på Mörkö finns ett ovanligt artrikt växt- och djurliv som gynnats av den speciella topografin och kalkberggrunden i området. Här finns bland annat den sällsynta alvarplacodlaven. Torsdagen den 24 maj invigs Kalkbergets naturreservat.
Kalkbergets naturreservat består i huvudsak av en 30–40 meter hög bergrygg där den branta delen av berget vetter mot sydost. Berget, som till stor del består av urbergskalksten, är cirka 1,2 km långt. I nordöstra änden av berget finns ett gammalt övergivet kalkbrott.

Genom naturreservatet får alla intresserade tillgång till ett intressant besöksmål med rika natur- och kulturupplevelser. En trappa har byggts i kalkbrottet för att besökare lättare skall kunna ta sig upp på berget och beundra utsikten. En vandringsled har markerats uppe på berget.

Miljönämndens ordförande Pernilla Lång inviger reservatet. Göran Thor, forskare vid artdatabanken på Statens lantbruksuniversitet, berättar om lavarna som finns vid berget.

Representanter för media är välkomna att närvara.

Tid: torsdag 24 maj kl 12.00 Samlingsplats: Kalkbergets naturreservat, Mörkö. Samling vid bommen intill Kalkberget

Vägbeskrivning: Kalkberget ligger på östra sidan av Mörkö. Kör i riktning mot Oaxen. När du passerat Idala handel och vägen mot Mörkö kyrka, ta till vänster, i en kurva, mot Egelsvik. Efter knappt 1 km finns parkeringsmöjlighet intill lada i slutet av byn alternativt vid vägbommen (endast c:a 4 platser).

Mer information: Bo Ljungberg, kommunekolog, tel 08 550 212 14, 0708 51 70 77.