Johanna Sell ser logistiken på arbetsmarknadsenheten

Vad gör egentligen en logistiker? Tankarna går direkt till transportbranschen. Men efter en stund med Johanna Sell, logistikstudent vid Campus Telge, går det snabbt att inse att det finns logistik i allt.

Johanna är en av 13 logistikstudenter i sin klass vid Campus Telge och den enda genomför sin praktik inom offentlig sektor. Det var när hon kom tillbaka till sitt jobb på Scania efter sin senaste mammaledighet som hon kände drivet att utvecklas.

– Utbildningen gör jag för mig själv, säger Johanna. För jag vill fortsätta utvecklas och känna att jag gör något mer med mitt arbetsliv.

Kort om logistik: Logistik är en strategiskt viktig konkurrensfaktor som blir allt vanligare för att samordna investeringar och aktiviteter. Logistik handlar om styrning av varuflöden, transporter, lagring, förpackning och de därtill kopplade informationssystemen.

Hur kom du på att du ville studera till just logistiker?

Jag har varit anställd på Scania ett tag och jobbade på line. Efter min mammaledighet kom jag tillbaka till Scania och insåg att jag ville utvecklas mer. Jag började då att aktivt söka efter utbildningar som jag tyckte verkade intressanta för mig. Då hittade jag logistikerutbildningen på Campus Telge.

 

Vad ska du göra under din praktik på arbetslivskontoret?

Jag ska följa en processen från försörjningsstöd genom olika insatser till att klienten blir självförsörjande och se hur den kan effektiviseras. För att göra det genomför jag intervjuer, ser över hur arbetsrutiner ser ut, om de följs och om vi kan identifiera tydliga flaskhalsar. Redan nu kan jag se några solklara flaskhalsar. Om vi kan effektivisera den här processen så kan klienterna på försörjningsstöd nå en bättre livskvalitet snabbare och kommunen sparar pengar.

Jag tänkte först att logistik har med transporter att göra, planera transportsträckor, optimera bilar. Mest inom transportbranschen och producerande verksamheten, men nu ser jag mer och mer att det finns logistik i allt.

Nu har du varit på arbetslivskontoret några veckor, har det förändrat din syn på utbildningen?

Det är väldigt spännande att följa ett flöde som inte alls har med producerande verksamhet att göra. Det gör att jag uppskattar utbildningen mer, särskilt vissa kurser som projektledning där det ingår processtänk och flödestänk, samt arbetsrätt. Det har varit väldigt givande.

Vad skulle du vilja berätta om utbildningen som vi inte vet?

Den riktar sig mycket mot transportbranschen, det stämmer. Men jag ser att fler och fler företag går mot att vilja effektivisera sina egna flöden, hur de arbetar, för att bli mer effektiva i sitt arbete. Företag vill till exempel öka sin vinst genom att effektivisera processer, och även vården har ju processer som kan effektiviseras för att förbättra kvaliteten. Logistik finns överallt.

Var ser du dig själv om fem år?

Ju längre tiden gått under utbildningen så har jag känt att en helt ny intressant arbetsmarknad öppnat sig för mig. Jag skulle gärna fortsätta och jobba vidare med den här typen av arbetsuppgifter. Jag tycker om att grotta ner mig i problem, försöka hitta orsakerna och jobba med förbättringar.