Kalkylen för nytt stadshus håller!

Kommunstyrelsen beslutade idag i bred politisk enighet att godkänna de granskningar av hyres- och driftskalkyler som man låtit revisionsfirman KPMG Bohlins göra inför beslut av byggandet av ett nytt stadshus. Bakom beslutet står samtliga partier utom centern. Kommunstyrelsen fastställde idag även detaljplanen. I och med dagens beslut står det nu helt klart att det nya stadshuset kommer att byggas i kvarteret Pilen intill Telge Forum.

– Jag är mycket glad över att dagens beslut fattats med näst intill en total politisk enighet, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s).

– Det nya stadshuset, med planerad inflyttning senast i januari 2008, kommer inte bara att erbjuda en effektivare administration, lägre lokalkostnader genom att ytan minskar från 16 000 till 1000 kvm, och därmed ett bättre nyttjande av skattepengarna. Det vi bygger är södertäljebornas egna hus. Här kommer vi att kunna erbjuda en samlad kommunal service, ett upprustat Estrad och Trombon med bättre förutsättningar för rikt kulturliv och moderna och samlade konferensmöjligheter för förenings- och näringslivet, fortsätter Anders Lago.

Fakta om kalkylerna och granskningen

• Den utomstående granskningen, gjord av revisionsfirman KPMG Bohlins, visar att kommunens kalkyler håller. Revisorerna pekar dessutom på ytterligare effektiviseringsmöjligheter när man samlar kommunens ledning och administration. Övriga alternativ som har kostnadsberäknats och granskats är nybyggnation i kvarteret Mörten och Spinnrocken samt renovering av dagens stadshus i kvarteret Enen. Samtliga dessa alternativ skulle innebära högre kostnader för kommunen.

• Förslaget till ett nytt stadshus innebär att lokalytan minskar från drygt 16 000 kvm till cirka 10 000 kvm, vilket också innebär att de totala kostnaderna för de administrativa lokalerna sjunker, både jämfört med idag och i förhållande till de alternativ som redovisats.

• Trots den stora investeringen blir den årliga kostnaden för ett nytt stadshus 5 miljoner kronor lägre än dagens lokallösning. Dagens lösning kostar 14,2 miljoner per år och ett nytt stadshus 9,2 miljoner per år. Nuvarande stadshus och ett par andra av de fastigheter som kommunen idag nyttjar är i stort behov av renoveringar som, om de genomförs, årligen skulle kosta kommunen 20,8 miljoner.

• Samtidigt som ett nytt stadshus byggs ska Nyköpingsvägen vägen byggas om, som en del av Södertäljes stadskärneförnyelseprojekt.10 miljoner för 2006 och 10 miljoner för 2007 finns anslagna i budgeten för detta ändamål.

• Beslutet om att bygga ett nytt stadshus fattades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2005. I samband med detta beslut beslutades om den avstämning som KPMG Bohlins nu genomfört.

Mer fakta om Södertäljes nya stadshus finns på www.sodertalje.se

För ytterligare information Kommunstyrelsens ordförande Anders Lago, tel 0708-518 461 Ewa Chrona, projektansvarig, tel 0708-516 060

Helena Reinhagen, Informationschef, tel 0708-518 440