Klart med nya ledamöter och ordförande

Idag fattade kommunfullmäktige beslut om nya ledamöter och ordförande i kommunens nämnder och bolag. En lista över samtliga ledamöter och ordförande publiceras på sodertalje.se inom kort.

Kommunstyrelsen

Ledamöter

Boel Godner (S)

Elof Hansjons (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Yilmaz Kerimo (S)

David Winerdal (KD)

Tage Gripenstam (C)

Hanna Klingborg (MP)

Alexander Rosenberg (M)

Anne-Marie Larsson (M)

Metin Hawsho (L)

Beata Milewczyk (SD)

Joakim Granberg (RP)

 

Ordförande Boel Godner (S)

1:e vice ordförande Tage Gripenstam (C)

2:e vice ordförande Alexander Rosenberg (M)Ordförandeskap i nämnder

Avser kommande mandatperiod 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Arvodesnämnden: Alf Eriksson (S)

Centrala krisledningsnämnden: Boel Godner (S)

Järna kommundelsnämnd: Hanna Klingborg (MP)

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd: Linda Chalkias (C)

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd: Bengt Tandberg (C)

Enhörna kommundelsnämnd: Johan Schönbeck (S)

Kultur- och fritidsnämnden: David Winerdal (KD)

Miljönämnden: Lars Greger (MP)

Omsorgsnämnden: Mats Siljebrand (KD)

Socialnämnden: Rose-Marie Jacobsson (S)

Stadsbyggnadsnämnden: Håkan Buller (S)

Tekniska nämnden: Tage Gripenstam (C)

Utbildningsnämnden: Elof Hansjons (S)

Valnämnden: Lars-Olov Collin (C)

Äldreomsorgsnämnden: Pia Sjöstrand (S)

Överförmyndarnämnden: Lars Johnsson (S)


Kommunala handikapprådet: Heli Kärkkäinen (S)
Kommunala pensionärsrådet: Ulla Rygin (S)

 

Bolag

För Södertälje Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag har följande ordförande utsetts för tiden 1.1.2019 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Södertälje Kommuns Förvaltnings AB: Boel Godner (S)

Telge AB: Boel Godner (S)

Telge Bostäder AB: Yilmaz Kerimo (S)

Telge Fastigheter AB: Lars Greger (MP)

Telge Nät AB: Ove Lundgren (C)

Telge Återvinning AB: Naiara Pereira Cunha (MP)

Södertälje Hamn AB: Martin Ahlman (KD)

Tom Tits Experiment AB: David Winerdal (KD)

Telge Inköp AB: Jonny Elzaouki (MP)

Telge Energi AB: Robert Halef (KD)

Telge Tillväxt AB: Ingela Nylund Watz (S)

Telge Hovsjö AB: Yilmaz Kerimo (S)