Kommun, polis och brandförsvar samverkar i årets fyrverkerikampanj

Många Södertäljebor upplever stora problem med smällare och fyrverkerier. För att förhindra ordningsstörningar och brott vid användandet av pyrotekniska varor fortsätter Södertälje kommun sitt deltagande i fyrverkerikampanjen i samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund och polismyndigheten i Stockholms län.

I Södertälje kommun är det förbjudet att använda fyrverkerier på allmänna platser*. Undantag görs för nyårsafton, och fyrverkerier får då användas mellan 23.00 till 01.00 dagen efter.

Ett led i årets kampanj är att bjuda in föreningarna i Södertälje att delta i årets kampanj genom att dela ut flygblad i våra bostadsområden under december. Varje förening erhåller ett föreningsbidrag för varje genomfört uppdrag.

En annan del av kampanjen är att tillsammans med polisen uppvakta handlare som sökt och fått tillstånd att sälja fyrverkerier. Uppmaningen är att helt avstå försäljning, alternativt begränsa fyrverkeriförsäljningen.

Tips till dig som vill fyra av raketer och andra fyrverkeriartiklar

  • Alla former av smällare, knallskott och ”bangers” är förbjudna. Du får varken äga eller använda dem.
  • Langa inte raketer till barn och unga.
  • Tänk på att alkohol och fyrverkeri kan vara en farlig kombination.
  • Alla fyrverkeripjäser ska vara ordentligt fastsatta. Följ alltid säkerhetsföreskrifterna.
  • Visa hänsyn! Många tycker det är obehagligt, och djur mår dåligt av fyrverkerier.
  • Hemmagjorda fyrverkeripjäser är inte tillåtna.
  • Köp bara fyrverkerier av försäljare med handelstillstånd för fyrverkeriförsäljning.
  • Städa alltid efter dig.

* Allmänna platser i Södertälje kommun är centrumkärnan och de centrala delarna i samtliga bostadsområden. Fyrverkerier får aldrig används närmare än hundra meter från Södertälje sjukhus. Hänsyn bör också tas till andra vårdinrättningar. Större särskilt anordnade fyrverkerier är undantagna från förbudet men kräver alltid särskilt tillstånd från polisen.