Kommunen bidrar till kampanjen på nätet "Tillsammans kan vi göra Södertälje bättre"

Tryggheten är viktig för Södertäljeborna och kommunen jobbar för att öka den. Tekniska nämnden bidrar med åtgärder i utemiljön, som slyröjning för att ge bättre sikt, sänkning av hastigheten i bostadsområden som Ronna, Geneta, Hovsjö och Grusåsen samt asfaltering av gång- och cykelbanor.

Tryggheten är viktig för Södertäljeborna och kommunen jobbar för att öka den. Tekniska nämnden bidrar med åtgärder i utemiljön, som slyröjning för att ge bättre sikt, sänkning av hastigheten i bostadsområden som Ronna, Geneta, Hovsjö och Grusåsen samt asfaltering av gång- och cykelbanor.

Under våren har parkenheten röjt kring cykel- och gångbanor för att vi bättre ska kunna använda dem. När det blir ljusare och öppnare kommer också fina utsikter bättre till sin rätt! Även kring en del utsatta bilvägar och korsningar har det blivit bättre sikt för att öka säkerheten för både gångtrafikanter, cyklister och bilister.

Kommunen gör ett stort arbete för att öka trafiksäkerheten. Bland annat genomförs nu 30-zoner inom områdena Pershagen, Ritorp och Ronna. Studier visar att låg fart ger färre personskador och mindre allvarliga skador när olyckan väl är framme. I Bårsta, Geneta, Ragnhildsborg, Rosenlund, Viksängen, och Östertälje är 30-zoner redan införda och arbetet fortsätter med bland annat stadskärnan, Mariekälla, Lina och Saltskog.

Representanter för media är välkomna.

Tid: Onsdagen den 20 maj kl 13.00
Plats: Lagmansparken i hörnet Lagmansvägen/Rosenlundsgatan.

Vi bjuder på kaffe och bulle invid de blommande magnoliaträden.

Mer information:
Ove Lundgren, chef stadsmiljö, 08-523 030 53