Kommunen fortsätter att handla rättvist

Under 2016 kommer 100 procent av alla bananer, allt kaffe, te och kakao som serveras inom Södertälje kommuns verksamheter vara Fairtrade-certifierade. Samtidigt införs miljökrav- och sociala hållbarhetskrav vid upphandlingar.

Under 2016 kommer 100 procent av alla bananer, allt kaffe, te och kakao som serveras inom Södertälje kommuns verksamheter vara Fairtrade-certifierade. Samtidigt införs miljökrav- och sociala hållbarhetskrav vid upphandlingar.

Redan 2009 blev Södertälje, som första kommun i Stockholms län, en Fairtrade City. Nu har kommunen fått förnyat förtroende och omdiplomerats. För att få behålla diplomeringen som Fairtrade City krävs kontinuerlig förbättring. Varje år ska konsumtionen av etiskt märkta produkter inom offentlig sektor öka och informationsarbetet ska hela tiden utvecklas.

– Fairtrade-märkningen är ett kvitto på att vi jobbar rätt och att vi jobbar långsiktigt. I dag är 55 procent av all mat som vi serverar i de offentliga köken ekologisk, och nu inför vi även kravet att det som vi upphandlar ska vara miljö- och socialt hållbart, säger Sara Jervfors, kostchef i Södertälje kommun.

Att vara en Fairtrade City innebär att de offentliga och privata sektorerna tar ett gemensamt ansvar för att det som konsumeras i kommunen i så stor utsträckning som möjligt är etiskt märkt.

Mer information:Sara Jervfors, kostchef, 08-523 064 66, sara.jervfors@sodertalje.se